Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Részletesen a skizofréniáról

 

A nagy pszichiátriai kórképek közül a legtöbb mítosz és ellentmondás a skizofrénia köré szövődik. A betegségnek nem létezik egységes definíciója: a skizofrénia a pszichotikus betegségek egy csoportja (a pszichózis a realitásérzék részleges vagy teljes elvesztését jelenti), az elváltozások érintik a személyiség egészét, a gondolkodást és a magatartást. A tudat mindezek ellenére tiszta marad, és az intellektuális képességek is fennmaradnak. Részletesen a betegség kialakulásáról, a tünetekről és a kezelési lehetőségekről.

 

A betegség történeti háttere


 

A skizofrénia leírása szinte valamennyi kultúrában ismert, a jelenlegi elnevezés E. Bleulertől ered, aki a kognitív (gondolkodásbeli) folyamatok "széthasadására" helyezte a hangsúlyt, így innen származik a ma is sok félreértésre okot adó hasadásos elmezavar elnevezés. A "skizo" hasítást, a "phren" lelket jelent görögül. A gyakran emlegetett "többes személyiség" a többszörös (multiplex) személyiségzavarral könnyen összetéveszthető fogalom, és sok irodalmi mű (pl. Ötödik Sally, Éva három arca stb.) kiindulópontjaként szolgált, de nem azonos a skizofréniával!

Az átlagnépességnek körülbelül egy százaléka szenved ebben a betegségben (egész pontosan 0,85 százalék), tehát mintegy minden századik ember, és nincs eltérés a vallással vagy a társadalmi rétegződéssel kapcsolatban. A férfiak és a nők között hozzávetőleg egyforma a megoszlás. Nagy eltérések mutatkozhatnak ellenben a földrajzi elhelyezkedést illetően, például kiemelten magas a skizofrénia előfordulása Izlandon.

A betegség kialakulása

Kialakulásának pontos mechanizmusa sem ismert, genetikai és környezeti tényezőket valószínűsítenek, annak ellenére, hogy bizonyos biokémiai elváltozások bizonyítottak (a dopaminrendszer zavara) és agyi képalkotó vizsgálatokkal is találtak eltéréseket az agyban. Egyes (például a 3-as, az 5-ös, a 6-os, a 8-as, a 22-es) kromoszómákat is kapcsolatba hoztak a betegség kialakulásával, és jellemző a családi halmozódás is. Az egyik szülő betegsége esetén 13 százalék, mindkettő esetén 46 százalék a skizofrénia kialakulásának az esélye, de az esetek 80 százalékában egyik szülő sem szenved a betegségben.


Az anya-gyerek kapcsolatok vizsgálatai szerint a pszichológiai tényezők közül háromnak lehet szerepe. Rizikófaktor a "túlvédő anya" és a "kettősen-kötő" is. Ez utóbbi azt jelenti, hogy a szülő egy időben két egymásnak ellentmondó üzenetet kommunikál a gyerek felé a nevelés kapcsán, például látszólag szóban elfogadja, magatartásában, viselkedésében ellenben elutasítja gyermekét. A harmadik bizonyított tényező a túlzott érzelmi megnyilvánulások és kritikák a szülő részéről. További kockázati tényezők még a terhesség alatti vírusos fertőzés, a szülés közben elszenvedett magzati oxigénhiányos állapot, az anya éhezése a terhesség első harmadában, az Rh-összeférhetetlenség, a terhesség alatti magas vérnyomás vagy vércukorprobléma, valamint a szülés közben fellépő komplikációk.

Forrás: www.loni.ucla.edu
Skizofrén (bal oldal) és egészséges (jobb oldal) agyról készített három dimenziós kép. Pirossal láthatóak például a homloklebenyben jelentkező anatómiai eltérések. (Forrás: Disease-Specific Atlases of the Human Brain)

Ismeretlen okokból több skizofrén beteg születik télen vagy kora tavasszal. A skizofrénia gyakoribb az egyedülálló szülők gyermekeinél, alacsonyabb szociális státuszban, városi környezetben, bevándorlók között, illetve, ha az apa korosabb.

 

A skizofrénia tünetei

 

Jellemző tünetek a hallucinációk, a téveszmék, a szétesett beszéd és viselkedés, a hangulati üresség, az akaratnélküliség vagy a beszéd elsivárosodása. A hallucinációkat korábban a legjellegzetesebb sajátosságnak tekintették, bár ezek más zavarokban is felléphetnek, mint például alkoholos befolyásoltság, droghasználat vagy súlyos depresszió esetén. A skizofrén betegek gyakran számolnak be arról, hogy hangokat hallanak, ezek a hangok a nevükön szólítják őket vagy kommentálják, esetleg becsmérlik a cselekedeteiket. Mindez a beteg számára teljesen valóságosnak tűnhet, de kialakulhat a részleges vagy teljes belátása arra vonatkozólag, hogy ez csak a "képzelete játéka". A látási hallucinációk ritkábbak, lehetnek fényfelvillanások, vagy összetett alaklátás, például állatok vagy emberek, mozgó képek, halottak vagy szellemek látása. Szaglási és ízlelési hallucinációk is előfordulhatnak, bár az előzőeknél sokkal ritkábban.

A téveszmék inkább a gondolkodás zavarai, olyan hiedelmek, amelyek valótlanok, de a páciens erről nem meggyőzhető. Ez megnyilvánulhat kóros szervérzések formájában, például hogy az agyát kicserélték vagy a zsigerei átrendeződtek, de lehetnek vallási tartalmúak, például különös messianisztikus vallási küldetéstudat, vagy üldöztetés-tartalmak, amikor a páciens azt hiszi, hogy követik vagy lehallgatják a telefonját. Gyakori a házastárs hűtlenségével kapcsolatos téveszme (Othello-szindróma), amely sokszor társul alkoholizmussal. Előfordulhatnak még bűnösségi vagy nagyzásos tartalmak is, mint befolyásos barátok, megalomán világmegváltó tervek. A skizofréniával rokon paranoid kórképek egy különleges válfaja a de Clerambault-szindróma, amikor a páciens meggyőződése, hogy egy híres vagy tekintélyes személy imádja őt.

Érdekes tünetek még a Fregoli- és a Capgras-szindróma. Az előbbi esetében a páciens azt hiszi, hogy egy általa ismert személyt egy ismeretlen helyettesít, az utóbbinál ismeretlen személyben lát ismerőst. Nem ritka az sem, hogy a páciens úgy érzi, gondolatokat ültetnek a fejébe vagy vonnak el onnan, vagy a saját gondolata hangossá válik, illetve hogy külső erők befolyása alatt áll, például sugarazzák, röntgenezik, vagy radarozzák, vagy elrabolták az ufók. Még az is előfordul, hogy a sugarazás elleni védekezés gyanánt lefóliázza a lakását.

Kép
A klinikai képet erősen befolyásolhatja a páciens képzettsége és kultúrköre. Bizonyos tüneteket - például a szellemek látását - másképpen értelmezzük egy olyan páciensnél, akinek kultúrkörében a babonás elemek elfogadottabbak, mint az átlagpopulációban.

Több ízben az első szembeszökő tünet a beteg bizarr megjelenése vagy viselkedése, illetve szokatlan szociális magatartása (szexuális kritikátlanság). Sokszor már a betegség megjelenése előtt felbukkannak bizonyos furcsa személyiségjegyek, például a paranoid beállítódás vagy az érzelmek sivársága, olykor teljes hiánya.

Csoportok

A legújabb osztályozási rend szerint a kórképnek öt altípusa ismert: a paranoid, a dezorganizált (szétesett), a kataton (testi és lelki megmerevedés), a nem differenciált és a visszamaradó skizofrénia, de ez a rendszerezés inkább leíró jellegű, és a csoportok között sok az átfedés.
A tünetek bármely életkorban kialakulhatnak, legjellemzőbben 20 és 35 éves kor között; férfiaknál inkább a korai húszas években, nőknél valamivel később.

 

A betegség lefolyása és a diagnózis felállítása

 

A betegség lefolyását tekintve három szakaszra bontható: bevezető szakasz (jellemzője a visszahúzódás és a teljesítménycsökkenés), aktív fázis, valamint a maradványtünetek szakasza.


Az esetek 22 százalékában csupán egyetlen epizód fordul elő. Ilyenkor többnyire nem következik be tartós személyiségkárosodás, viszont néhány epizód után (ilyen az esetek 35 százaléka) valamiféle károsodás már megfigyelhető. Ismétlődő epizódok esetén 8 százalékban fordul elő, hogy már az első után károsodik a személyiség, és 35 százalékos az előfordulása annak, hogy a károsodás minden epizód után nő, s a folyamat visszafordíthatatlanná válik.

Kép  
A nők tünetmentessé válásának esélyei jobbak, mint a férfiaké. Kedvezőbb kimenetelre számíthatnak azok, akiknél viszonylag későn jelentkezik a betegség (minél később, annál nagyobb a gyógyulás esélye); akiknél volt valamilyen kiváltó életesemény; akik állapotukat reálisan fel tudják mérni és hajlandóak együttműködni az orvossal; akik betegségük megjelenése előtt stabil személyiségszerkezettel rendelkeztek; illetve akik házasságban vagy családban élnek.

A pontos diagnózist pszichiáter szakorvos állapíthatja meg részletes kikérdezés és a klinikai kép alapján. Fontos információval szolgálhat a környezet, a családtagok megkérdezése is. Ki kell zárni minden olyan állapotot, amely utánozhatja a betegség tüneteit, mint például a hangulati zavarok speciális esetei, idegrendszeri/neurológiai problémák (agytumor, agyvérzés), koponyasérülés, epilepszia, mérgezések, drog vagy alkohol által befolyásolt tudati zavarok, illetve az olyan tüneteket előidéző jelenségeket, amelyek az általános fizikai-testi állapot következményei, mint például a vitaminhiány vagy a különféle gyulladások. Jogi szempontból is nélkülözhetetlen a pontos diagnózis, többek között a leszázalékolás vagy az esetleges gyámság alá helyezés miatt.

Kép
A viselkedésbeli eltéréseket rendszerint a család vagy a háziorvos szokta felfedezni - ritkább, hogy a beteg maga kér orvosi segítséget. Ha a beteg viselkedésében szembeszökőek a változások, a környezet könnyebben felismeri a betegséget. Mindenesetre arra feltétlenül fel kell figyelni, ha az illető visszahúzódóvá válik, érzelmi élete elsivárodik, nem folytatja korábbi tevékenységeit. Bizonytalan esetekben - főleg olyankor, amikor a beteg még rendelkezik némi realitásérzékkel és a "jó benyomás" keltése érdekében korrigálja a pszichotikus tüneteket - célzott pszichológiai tesztvizsgálatok segítik az orvos munkáját.

 

A betegség kezelése

Kép

 

Igen nehéz kezelésbe vonni azokat a betegeket, akik nem hajlandóak az együttműködésre. Ez rendkívüli módon megnehezíti mind a beteg, mind a családja életét, különösen ha arra gondolunk, milyen előítélettel viseltetik a társadalom a skizofréniásokkal szemben. A kezelés történhet kórházi körülmények között, vagy szakrendelőben, lehetőség szerint havi orvos-beteg találkozás keretében. Indokolt esetben a gondozásba vétel is szóba jöhet, főleg idős vagy egyedül élő, együttműködésre képtelen beteg esetében. Ilyenkor a szakrendelő gondozónője - veszélyeztető állapot esetén pedig a kezelőorvos is -otthonában keresi fel a beteget.

Szövődmények

A kezeletlen skizofrénia, illetve pszichotikus állapotok hosszú távon rontják a gondolkodásbeli funkciókat, alkohol- és drogproblémákhoz vezetnek, növelik az öngyilkosság előfordulását. Skizofréniások között nagyon magas (10 százalék körüli) a befejezett öngyilkosságot elkövetők aránya. Emberölés és más erőszakos cselekedetek elkövetése terén azonban - a közhiedelemmel ellentétben - a skizofrének aránya nem haladja meg a lakossági átlagot. Megdöbbentő módon az öngyilkosságot elkövetőknél nemcsak a depressziós tünetek jelentenek kockázati tényezőt, hanem a fiatal kor és a magas iskolai végzettség is.

Kép

Megelőzés

Biztos megelőzési mód egyelőre még nem ismert, egyedül a drogok elkerülése, ugyanis a kábítószerek rendszeres vagy akár egyszeri használata is kiválthat az arra érzékeny személyeknél olyan hallucinációkat, téveszméket vagy szorongást, amelyek esetenként a betegség kialakulásához vezethetnek. Időnként a szer elhagyása után is "bevillanhatnak" a korábbi pszichotikus élmények (ez a drog-szlengből ismert "flashback" jelenség). Itt főleg a hallucinogén szerek - például a kaleidoszkópszerű látomásokat okozó LSD - a legveszélyesebbek, bár az ismertebb diszkódrogok vagy a marihuána ugyancsak okozhatnak a rémálomszerű utazásra hasonlító élményeket ("bad trip").

Nehezen eldönthető és sok jelenlegi kutatás tárgyát képező kérdés, hogy ezekben az esetekben kizárólag a drog provokálta-e a tüneteket, vagy csak előbbre hozta a már lappangó betegség kezdetét. Bárhogyan is van, a kábítószerek veszélyessége így is, úgy is nyilvánvaló (a marihuánafogyasztás és a skizofrénia kialakulásának esetleges kapcsolatáról lásd korábbi cikkünket: Az eddigi legalaposabb vizsgálat a kannabiszfogyasztás egészségügyi hatásairól).

Kép

Gyógyszeres terápiák

Bár a kezelés alapját a gyógyszeres terápiák képezik, sajnos gyakran nem kerülhető el a kórházi beutalás. A sokat vitatott elektrokonvulzív kezelés (az "elektrosokk") ma már nagyrészt háttérbe szorult. A legbiztatóbb eredmények akkor születnek, ha a rendszeres gyógyszerszedés mellett a pszichoterápia (lelki gyógyítás beszélgetéssel) is a kezelés részét képezi. Ez egyéni vagy csoportterápia formájában történik, és ha mód van rá, a családot is bevonják.

A gyógyszeres kezelésben nélkülözhetetlen az antipszichotikumok (pszichózis elleni gyógyszerek) szerepe. A terápiás cél a tünetek (hallucinációk, téveszmék, gondolkodásbeli zavarok) megszüntetése és egy esetleges újabb epizód kivédése. A korábbi, úgynevezett első generációs antipszichotikumok erőteljes mellékhatásai megnehezítették a kezelést. Ilyen volt az akut disztónia, az izomtónus hirtelen fellépő rendellenessége, a nyak vagy a felső vállöv izomgörcse, esetleg a nyelv vagy az arcizmok fájdalmas összehúzódása. Bizonyos szerek folyamatos mozgáskényszert, "toporgást" (ún. akatíziát) okoztak, ami különösen kedvezőtlenül befolyásolja az együttműködést. A szerek mellékhatásai sokszor egy életre megbélyegezték a pácienst. Ez történt azoknál, akik ún. tardív diszkinéziában szenvedtek: ez az arc és a végtagok akaratlan mozgása, amelyet a beteg nem képes kontrollálni. A legritkább, de egyben a legveszélyesebb mellékhatás az ún. neuroleptikus malignus szindróma. Ez a magas lázzal, izommerevséggel, tudatzavarral járó állapot minden esetben intenzív osztályon történő kezelést igényel. Bizonyos szerek kóros fehérvérsejtszám-csökkenést is okozhatnak.

Az újabb, második generációs szerek mellékhatásai már nem számottevőek, a betegek számára lényegesen jobban tolerálhatóak, ezenkívül kedvezőbben hatnak a gondolkodási funkciókra is. A gyógyszerek tabletta formájában szedhetők, az akut szakaszban pedig injekció formájában is beadhatók. A nem kellően együttműködő betegek részére ún. depot-injekciók is rendelkezésre állnak, ezek a farizomba adva 2-4 hét alatt folyamatosan szívódnak fel. A gyógyszereket folyamatosan lehet szedni, nem alakul ki hozzászokás, de mivel elhagyásuk a tünetek fellángolásához vezethet, néhány kivételtől eltekintve szedésük állandóan szükséges.

Kép  
A pszichiátriai beteget, amikor a kórházi osztályról visszakerül az otthonába, a pszichiátriai szakrendelő (ideggondozó) kontrollálja. Szerencsés esetben rehabilitációra, vagyis gyógyító foglalkoztatásra is sor kerül, még ideálisabb esetben bevonják egy önsegítő csoportba és védett munkahelyet keresnek a számára; ezek a lehetőségek hazánkban sajnos még meglehetősen korlátozottak.Kép

 

Skizofréniában szenvedett például John Nash, a Nobel-díjas matematikus, Csontváry Kosztka Tivadar és Gulácsy Lajos festőművészek. Néhány további irodalmi mű, amely újabb részletekkel gazdagíthatja a betegségről alkotott képet: Babits Mihály: A gólyakalifa, Dosztojevszkij: A hasonmás, Ken Kesey: Száll a kakukk fészkére. A skizofréniával foglalkozó, ismertebb filmek közül ajánlható a Ragyogj, az Egy csodálatos elme, a Don Juan de Marco, a Gázláng vagy az Ópium.

 


Dr. Nagy Szilvia
pszichiáter szakorvos

 

 

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Subfertility persistent mid-line disruptive targets retrovirus cord.

(onuneoyul, 2019.03.10 02:41)

http://theprettyguineapig.com/prednisone-20-mg/ - Prednisone Without Dr Prescription <a href="http://theprettyguineapig.com/prednisone-20-mg/">Prednisone 20 Mg</a> http://theprettyguineapig.com/prednisone-20-mg/

The border among site, rheumatological imaginative rotation.

(aanizvoy, 2019.03.10 01:06)

http://theprettyguineapig.com/prednisone-20-mg/ - Prednisone 20mg <a href="http://theprettyguineapig.com/prednisone-20-mg/">Prednisone Online</a> http://theprettyguineapig.com/prednisone-20-mg/

Skizofrénia

(Somló Péter, 2012.02.21 02:19)

Üdvözlöm!!!!

Somló Péter vagyok.Mivel a skizofréniáról ovasok,és adatokat gyüjtök,megtaláltam az ön cikkét,és ha nem avgyok tolakodó,szeretnék Öntől kérdezni.
Drága feelségem szenved ebben a csunya betegségben.Eltelt a kiujulás óta 8 hónap lassan.Szeretném megkérezni,hogy hogyan tudjuk meg,azt,hogy ujra a régi,gyógyszeres kezelés mellett természetesen.
Felhív,ujra elkezdi keresnia zokat,akiket régen nem látott,vagy hogyan történik majd????gy év?Esetleg kettő?? 2011 Juniusában kezdődött kiujulni.Ez még uj nekem,és ha megengedi Tisztelt Doktornő várom szíves válaszát.
Tisztelettel
Somló Péter forever3@citromail.hu

Re: Skizofrénia

(Teljesigazsag, 2013.02.16 09:55)

Minden Részletesen:

http://www.youtube.com/watch?v=Lj2LVpZ-67Q

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=_VCc_HZytKg

www.teljesigazsag.uw.hu

kisdavid75gmail.com

(Kis Dávid, 2012.08.29 13:41)

Egy érvelés a skizofrénia biokémiai - kontra szellemi okra visszavezethető vitával kapcsolatban: olyan ez, mint amikor sírunk. Folynak a könnyeink. Ezt okozhatja a könnyzacskó megbetegedése, túltermelődése is, ez orvosi eset. Okozhatja hagymapucolás, itt a kiváltó fizikai okot kell eltávolítani, nevezzük az analógiában "életmódváltásnak". És leggyakrabban okozhatja érzelmi probléma, szomorúság, gyász. Itt lelki, szellemi eredetű gyógyulásra van szükség. Én a skizofréniában ez utóbbira láttam tapasztalatot az én saját, személyes életemre nézve, ettől még lehetnek más fajtái is, ehhez nem értek. Én megszabadultam Jézus Krisztusba vetett hitemnek, bűnvalló imádságnak és olajjal való megkenésnek köszönhetően és ez tény, VALÓSÁG. Ajánlanék egy oldalt, ahol a megszállottságról bővebben is lehet olvasni: http://merenyizoltan.hu/phocadownload/bill_subritzky-szabadulas_a_demonoktol.pdf
Másokról is olvastam, hogy azután kerültek skizofréniás állapotba, hogy pl. elmentek halottidézőhöz. De meggyógyultak Jézus Krisztus által. A Bibliából két elmebetségre utalnék, az egyik Saul király, a másik Nabukodonozor király esete, akit érdekel nézzen utána. Az ószövetség egyébként a bűn egyik büntetéseként, átokként írja le az elmebetegséget Mózes könyvében, ez is a szellemi eredetre utal.
Jézus krisztusnak hála, ma már látom, hogy azok a gondolatok, amiket igazaknak hittem, valójában micsoda téveseszmék voltak, és teljesen el tudok határolódni tőlük, szabad vagyok!
Várom az építő jellegű hozzászólásokat, hasonló megszabadulásokról szóló megtapasztalásokat!
Üdv minden sorstársnak és kívánom, hogy tapasztaljátok meg ti is Isten kegyelmének csodálatos gyógyító hatalmát!

kisdavid75gmail.com

(Kis Dávid, 2012.08.29 13:38)

Nálam skizofréniát állapítottak meg az orvosok, és én el is fogadom ezt a diagnózist - tényleg nagyon durva pszichózist éltem át. Gyógyszeres kezelést is kaptam, injekciózást is, tünetileg segített is. De az igazi okot nem szüntette meg. A skizofrénia oka saját tapasztalatom alapján szellemi. Legalábbis ami a funkcionális elmezavarra vonatkozik, tehát aminek nincs kimutatható szervi oka, szemben az organikus elmezavarral, aminek szervi oka van, de hiszem, hogy Jézus ezt is meg tudja gyógyítani. Amit itt most el tudok mondani, mások okulására is, akik ezt az oldalt olvassák: a skizofréniát saját tapasztalatom szerint az okozza, hogy a sátán a démonai által megszállja az illető személyt. Ezután megváltozik a személyisége, gondolkodásmódja, szokásai, stb. Tudom, mert belülről éltem át. A megszállás pedig nem csak úgy véletlenül történik, ehhez súlyos - és sokszor tartós - bűnben élés szükséges. Még keresztények is válhatnak megszállottá ilyen módon. Az én életemben például súlyos szexuális bűnök voltak. Meg nem bocsátás, haragtartás, irgalmatlanság emberek felé. Bibliaellenes gondolkodásmód, pl. szimpatizálás Luciferrel, imádkozás a megmentéséért. Na itt jött a pszichotikus roham. Sok más is volt, nem tartozik mindenkire. A lényeg: ezek a bűnök kaput nyitnak a gonosznak, hogy beléphessen az ember életébe.
Mégis azt tapasztalom, A SKIZOFRÉNIÁBÓL IS VAN GYÓGYULÁS, JÉZUS KRISZTUS ÁLTAL. Amikor bűneimet megvallottam, imádkozott értem a lelkész és megkent olajjal, ahogy a Biblia is tanítja. Jak 5,14-18 "Beteg-e valaki közöttetek? Hívassa magához a gyülekezet véneit, hogy imádkozzanak érte, és kenjék meg olajjal az Úr nevében. És a hitből fakadó imádság megszabadítja a szenvedőt, az Úr felsegíti őt, sőt ha bűnt követett is el, bocsánatot nyer. Valljátok meg azért egymásnak bűneiteket, és imádkozzatok egymásért, hogy meggyógyuljatok. Nagy az ereje az igaz ember buzgó könyörgésének. Illés ugyanolyan ember volt, mint mi, és amikor buzgón imádkozott azért, hogy ne legyen eső, nem is volt eső a földön három évig és hat hónapig. Aztán ismét imádkozott, és az ég esőt adott, és a föld meghozta termését." Ami ezek után történt, az Isten beavatkozásának a csodája volt: kiűzte belőlem a démont! Igen, elkezdtem vonaglani, vonyítani és zsibbadást éreztem, mintha valamilyen erő húzta volna ki belőlem a gonoszt. Ekkor szabadultam meg igazán. Tudom, hogy ez sokak számára hátborzongató, amit itt leírok, és aki nem hisz a szellemvilág létezésében - pedig a Biblia is tanítja - annak ez nem hihető. Esetleg azt látja a fentebb leírt sorokban, hogy ez újabb bizonyítéka annak, hogy még mindig skizo vagyok. Ezeket sajnos nem tudom meggyőzni. Ez tény, így történt, magam is meglepődve figyeltem a szabadító szolgálat közben, hogy mi történik bennem, és a lelkész is tanúja volt, aki pedig teljesen normális ember. A Bibliában is olvashatunk számos ördögűzésről. Egy ideje gyógyszert sem szedek, ezt a hozzászólást is gyógyszermentes állapotban írom, aki olvassa, maga döntse el, hogy józanok-e, logikusak-e a gondolataim, avagy sem.

Az emberek változnak és az még nem tudathasadás

(kotnyeles, 2011.04.02 19:56)

Látom ősi ez az irás de most találtam meg és hozzászólok.
Az emberek idővel változnak és és holnap reggel már tem teljesen az vagy aki ma ebben a pecben. Egy vagy két év múlva pedig érthetően még nagyobb a változás a mához képest. Sokszor ez az oka hogy a kapcsolatok tönkremennek. Mindkét fél változik és idővel túl nagy lesz a szakadék. Nem hinném hogy a fiú skizofrén. Van olyan hogy az emberek egy idő után nem tudnak kijönni egymással.
Szerintem nem kell erőltetni a kapcsolatokat ha nem működik.

iipetrik@freemail.hu

(Petrik Imre, 2010.08.24 14:18)

Hm
rendes tőle..
biztosan ezt fogadrta meg aaz esküjében....

koborlomacska@freemail.hu

(csalódott hozzászóló, 2008.12.05 15:42)

Kedves Érdeklődők!

Felesleges a doktornőnek írni, mert valószínűleg el sem olvassa a leveleket, illetve tapasztalatból tudom, hogy nem válaszol.

tannere@citromail.hu

(Molnár Eszter, 2008.10.15 12:23)

Tisztelt Doktronő!
Segitségre lenne szükségem. Kérem irja meg lehetséges-e, és hogyan? Személyes találkozásra gondolok.

Üdv.: Eszter

agnespetkovics@freemail.hu

(Petkovics Ágnes, 2008.09.12 13:10)

Kedves Doktornő!

A párom 32 éves, 17 éves korában állapítottak meg nála skizofréniát.
2,5 éve ismerem, több, mint egy éve együtt élünk, de még semmilyen tünetét nem tapasztaltam nála a skizofréniának. Kiegyensúlyozott, vidám, vicces, nagyon értelmes. A munkahelyén is azt szeretik benne legjobban, hogy nagyon pozitív a gondolkodása. Fél éve nem szed egyáltalán gyógyszert. Elképzelhető, hogy téves volt a diagnózis annak idején? Úgy alakult ki egyébként, hogy az akkori barátnője elhagyta, teljesen magába roskadt, nem akarta elfogadni a szakítást. Pontosan nem tudnám leírni, milyen tüneteket produkált, de zárt osztályra került. Nem lehetett ez inkább idegösszeroppanás, vagy ilyesmi? Válaszát előre is nagyon köszönöm! Üdvözlettel, Petkovics Ágnes

Hatvan

(szalay katalin (vegakata), 2008.09.02 10:41)

Tisztelt Egyesület! Érdekelne, hogy járnak e vajon ezzel a kórképpel együtt fizikai tünetek is: nagyon erős fejfájás például.Hányinger, szédülés..
Köszönöm!

jakabzsu77@freemail.hu

(macsek, 2008.08.09 09:50)

Tisztelt Doktornő!

31 éves nő vagyok, a párom 44 éves. Van egy közös, 5 hónapos kisfiunk, és a páromnak van egy 20 éves, felnőtt, külön élő fia. A fiú számomra nagyon furcsa, ugyanis az 5 év alatt, amióta az apjával vagyok, másfél évig nagy szeretet volt közöttünk, azóta viszont hirtelen megváltozott a hozzáállása. Apja elbeszéléséből tudom, hogy az előző kapcsolatával is ugyanez történt, ha nem is tartott 5 évig.
A fiú ahol tud, belém köt, megmar, keresztbe tesz. Például, felhívta a nagyanyját, azzal, hogy én bántottam, most az utcán sétál, sírva, és nem ment be az iskolába ezért. Anyósom felhívta a páromat, akitől csúnyán kikaptam. Közben az egyik közös ismerősünk látta a fiút, amint egy étteremben ebédel, és egyáltalán nem volt elkeseredett, sőt, kifejezetten jó kedve volt.
Emlékszem arra is, amikor nagyanyja, akinek rengeteg fájó izülete van, ráfeküdt egy masszázskészülékre. A masszázs nagyon fájt neki. A fiú eltorzult arccal forgatta alatta a görgőket, még kézi utókezelést is csinált a géppel, mondván, hogy ez kell. De az arcát nem felejtem el soha. Én hajtottam el onnan, hogy ne gyötörje tovább a nagyanyját.
Egy csomó ilyen esetet tudnék felhozni. Most külön vagyunk a párommal, próbálunk békülni, én nem bírtam ezt tovább. A fia most szomorkodik, mert miattam nem jöhet az öccse közelébe. Azt mondja, ez a büntetés túl nagy ahhoz képest, amit tett. Már abban sem vagyok biztos, hogy valóban csak letagadta a tetteit, létezik, hogy valóban nem is emlékszik rá? És ha nem emlékszik, ez súlyosbodhat nála? Ha visszamegyünk a páromhoz, veszélyben van a kisfiam? Mi lehet ez?
Ugyanakkor a fiú nem hajlandó még csak hallani sem pszichiátriai kezelésről, ugyanis eldöntötte, hogy miniszterelnök lesz, és szerinte egy ilyen eset negatívan befolyásolná a karrierjét. Nem is buta srác, hogy oda vigyünk egy orvost, aki megvizsgálná a lakásában vagy a mi otthonunkban, azonnal kiszúrná. Hogy tudnánk rávenni, hogy elmenjen kezelésre, ha ez szükséges?
Kérem, segítsen!

Köszönettel:

Zsuzsa