Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


A gének hálójában - bipoláris zavar (okok és tünetek)

2008.07.10

 

Rövid leírás

(másnéven: biopoláris zavar, pszichosis, maniaco depressiva)

A két, egymástól élesen elkülönülő állapot, a depresszió és a mánia egymás utáni ciklikus jelentkezését bipoláris zavarnak hívják. A betegségre az "érzelmi hullámvasút" jellemző, a depresszió lehangolt periódusát a mánia indokolatlan hangulati emelkedettsége követi. A betegséget előidéző okok nehezen megfoghatóak, a két fázis tünetei eltérő súlyosságúak lehetnek, amely jelentős nehézségeket okozhat a kezelés terén. Kép    

 

 

 

 

 

 

A kutatók sem tudnak egyértelmű választ a betegség kialakulására

A bipoláris zavar okai mindmáig nem tisztázottak, azonban számos elmélet született a betegség feltételezett hátteréről. A XX. század második felében több olyan elgondolás született, amely biológiai tényezőket tett felelőssé. A katekolamin elmélet a depresszió kutatása kapcsán keletkezett, lényege a depressziós beteg noradrenalin és szerotonin rendszerének komplex zavara. A katekolaminok - és az említett két vegyület - neurotranszmitterek, a neurotranszmitterek pedig olyan agyi vegyületek, amelyek üzeneteket szállítanak egyik idegsejttől - neuron - a másikig. Ennek alapján feltételezték, hogy a mániás epizódok alatt a noradrenalin emelkedett szintje mérhető, amely igazolódott, de azt is kimutatták, hogy a szerotonin szintje a mánia esetében is csökkent. Így született a hangulatzavarok "megengedő" elmélete: az alacsony szerotoninszint "előkészíti a terepet" a hangulatzavar számára, amely akár a depresszió, akár a mánia felé tolódhat el.

Egy másik biológiai magyarázat szerint a bipoláris zavarban a nátriumionok áthaladása az idegsejtek membránján - burkán - nem megfelelő. Az agyi üzenetek pontos továbbításához szükséges, hogy a nátriumionok mindkét irányban - az idegsejtbe és az idegsejtből - akadálytalanul közlekedjenek, ez biztosítja, hogy az idegsejt ne legyen túl érzékeny vagy túl érzéketlen az ingerekre. A mai elképzelések szerint a nem megfelelő ionáramlás következtében ha az idegsejtek túl gyakran adnak választ, mánia jön létre, és fordítva, ha túl ritkán, depresszió.  Kép  

A bipoláris zavarok részletesebb megismerésére számos területen folyik kutatás annak érdekében, hogy feltérképezzék ennek a különös rendellenességnek a hátterét. A legtöbb kutató ma már egyetért abban, hogy a betegség megjelenése nem egy okra vezethető vissza, hanem több tényező közrejátszása szükséges a kialakulásához. Noha a pszichológia több irányzata is próbálkozik a háttér felkutatásával, eddig nem sikerült egyértelmű magyarázatot adnia.

 

 

A pszichés és a testi tünetek szorosan követik a hangulati változásokat

A depressziós epizódban az érzelmi élet zavarai a vezető tünetek közé tartoznak, és intenzitásuk széles skálán mozog: az enyhe kedvetlenségtől a mély lehangoltságig. A betegek arca rendszerint állandóan tükrözi a gondterheltséget, jellemzőek a homlokráncok, a szemhéjak kettős redője és a lefelé hajló szájzugok. A kifejező mozgások szegényebbé válnak, a gesztikuláció megszűnik, a hang gyenge, elhaló. A beteg könnyen elsírja magát, de az előbb említett súlyos állapotban a sírás készsége is megszűnik. Kép

A beteg szomorúnak érzi magát, az érzelmi állapotot a kilátástalanság jellemzi. Jövőjét sötétnek és reménytelennek látja, és az érzelmi állapotot a betegségre jellemző szorongás mértéke is befolyásolja.  A depresszió jellemzően korai tünete a figyelemzavar. A depressziós beteg gyakran panaszkodik az intellektuális képességek romlásáról, de egyes kutatások szerint ennek hátterében a csökkent motiváció figyelhető meg. Saját magáról kialakított képe negatív, általában értéktelennek, alacsonyabb rendűnek, visszataszítónak tartja magát, az önértékelési zavarok rendszerint igen súlyosak. Érdeklődése beszűkül, gondolkodása lelassul, tanácstalanná válik.

Az érdeklődés beszűkülése először a lendület, a kezdeményezőkészség elvesztésében nyilvánul meg. Enyhe esetben a beteg mindig fáradtnak, lassúnak érzi magát, de előfordul, hogy egész nap fekszik, és nem látja értelmét felkelni az ágyból. A depresszió pszichés tünetei közt tartják számon a közömbösség ellentettjét, amikor a beteg a szorongás következtében erős motoros nyugtalanságot él át: kezét tördeli, jajgat, testét ingatja, ezt agitált depressziónak hívják. A depressziós az élet terhétől való szabadulás eszközének végső esetben az öngyilkosságot is választhatja.

A depresszió egyik leggyakoribb tünete az alvászavar, amelynek mindhárom változata előfordul: az elalvás zavara, a gyakori felébredés és korai ébredés. A beteg akkor is fáradtnak érzi magát, ha a szokottnál többet alszik. Ugyancsak gyakori kísérő tünet az étvágyzavar, az emésztési zavarok, a székrekedés, a szédülés és a generalizált fájdalom. A szexuális késztetés minden esetben csökken.

A mániás tünetcsoportot a hangulati szint kóros emelkedése jellemzi, amely a gondolkodás, a késztetések, és a cselekvések intenzitásának fokozódását eredményezi. Az érzelmi életre a kirobbanó jókedvtől a szélsőséges elragadtatottságig terjedő felhangoltság jellemző, ennek köszönhetően a betegségbelátás hiányzik, a mániás önszántából ritkán fordul orvoshoz. Szélsőséges állapotokban a hangulati szint emelkedettsége ingerlékenységben, feszültségben, agresszivitásban nyilvánul meg, főleg abban esetben, ha a beteg korlátozva érzi magát nagyra törő terveiben. Optimizmusa és magabiztossága túláradó, ítélő-és tervezőképessége kritikán aluli. Önmagát rendszerint túlértékeli, súlyos nagyzásos téveszmék kerítik hatalmába saját képességeit és hatalmát illetően. Kép

A kritikai készsége ezzel párhuzamosan csökken: viselkedése és öltözködése feltűnő, beszéde harsány, trágár, igen gyakran előfordul, hogy szokatlan kapcsolatokat kezdeményez illetve tart fent. Viselkedése gyakran kihívó, erotikus. A határtalan öröm nincs arányban a beteg életkörülményeivel, ennek ellenére gyakori, hogy hatalmas pénzösszegeket költ - a hozzátartozók általában ekkor fordulnak orvoshoz. A mániás beteg szándéka, késztetése könnyen tettbe fordul, ezért esetenként nemcsak erkölcsi, hanem etikai vagy jogi normákat is sért.

A mániás beteg aktivitása igen felgyorsul. Megállás nélkül tevékenykedik, erejét túlbecsülve vállalkozásokba foghat. Figyelmét tartósan semmi sem köti le, de minden apró részlet megragadja, amit gyorsan el is vet.  A gondolkodás is felpörög, a gondolatrohanást a beszéd néha szinte képtelen követni. A témaváltás ugrásszerű, a gondolatmenet követése nehéz. A beteg sokszor megállás nélkül beszél, a gondolatok egymásutánisága a felismerhetetlenségig folyik össze.

Az izgalmi szint növekedésével járó jeleket észleljük a fizikai síkon is. A beteg alvásigénye szélsőséges esetekben akár a napi 2-4 óráig is csökkenhet, amely határtalan fáradhatatlansággal párosul. Étvágya megnő, azonban rengeteg elfoglaltsága miatt gyakran eszébe sem jut enni. A beteg szeme csillog, pupillája tág, keze remeg. Szexuális késztetése megnő, amely a kritikátlanság mellett veszélyes helyzetekbe sodorhatja.

A mánia tünetei súlyosságuk szerint széles skálán mozognak. A hipománia - az enyhe mánia - esetenként kezelést sem tesz szükségessé: hangulati emelkedettség, fokozott teherbírás, csökkent alvásigény és megnövekedett alkotói készség jellemezheti. A közepes mániás állapot kóros volta már egyértelmű a környezet számára. A súlyos mániás állapotban a hiperaktivitás, a kritikátlanság, és az agresszivitás dominál.

Kép

 

 

 

 


Mániás fázis

 • Eufórikus boldogság
 • Optimista tervek, pozitív jövőkép
 • Fokozott önértékelés
 • Szokatlan energikusság
 • Impulzivitás
 • Alvásigény csökkenése
 • Gondolatrohanás, új ötletek
 • Kapcsolatok kritikátlan létesítése

Depressziós fázis

 • Lehangoltság, szomorúság
 • Negatív jövőkép, pesszimista gondolatok
 • Alacsony önértékelés
 • Nyomasztó tehetetlenségérzet
 • Apátia
 • Álmatlanság vagy fokozott aluszékonyság
 • Koncentrációs zavar
 • Magányosságérzés

 

Kép

 

Kórlefolyás

A bipoláris zavarokat lefolyásuk szerint három típusba soroljuk. Az I. típusú bipoláris zavarban mind a depressziós, mind a mániás zavarok legalább közepes súlyosságban fordulnak elő. Ezek egymást követő ciklusokban jelentkeznek, és általában a beteget azonos minőségű és súlyosságú tünetek jellemzik. A fázisok között szerencsés esetben a beteg tünetmentes, azonban előfordul, hogy a két állapot szünet nélkül követi egymást. Feljegyeztek kevert epizódokat is, amikor a depressziós és a mániás állapot egyazon napon fordul elő.

A II. típusú bipoláris zavar tekintetében megoszlanak a vélemények: lehet, hogy az I. típus egy változata, de vannak, akik külön entitásként kezelik. Ebben az esetben hipomán epizódok váltakoznak major depressziós időszakokkal.

A ciklotímia a bipoláris zavarok enyhe formáját jelöli. A hangulat állandóan hullámzik, de a tünetek a hipománia és az enyhe depresszió között ingadoznak, nem érik el a klinikai szintet. Jellemző a beteg egyenetlen életvitele, szociális kapcsolatrendszerének bizonytalansága. Lévén a megjelenés nem elég erős az orvoshoz forduláshoz, a beteg "öngyógyításhoz" nyúlhat, ezért az esetek 10%-ában a ciklotímia alkoholizmussal vagy szerfüggőséggel párosul.  Kép

 

 

Diagnózis

Lévén a hangulati élet zavarait szervi betegségek is előidézhetik, még a legenyhébbnek tűnő depressziós tünetekkel jelentkező beteget is gondos kivizsgálásnak kell alávetni. A diagnosztikai útnak a tüneti elemzésen túl ki kell terjednie a kórkép hosszmetszeti elemzésére is. Fontos megemlíteni, hogy a pajzsmirigyhormonok szintjének csökkenése vagy növekedése önmagában is a hangulati élet és az aktivitás jelentős változásait képes előidézni, ezért ezek gondos monitorozása lényeges a diagnosztikus folyamat során és a kezelés alatt.

Major depresszív zavar akkor diagnosztizálható egy betegnél, ha a depressziós epizód miatt legalább két héten át cselekvőképtelen, illetve a depressziónak legalább öt olyan - az előbbiekben felsorolt - tünete van jelen, amely nem tulajdonítható gyógyszerhatásnak. A depresszió visszatérő, ha a beteg egy éven belül legalább három epizódot élt át.

Mániás epizódról akkor beszélhetünk, ha valaki legalább egy héten keresztül abnormálisan emelkedett, expanzív vagy ingerlékeny hangulatban van, és ezt legalább három - az előbbiekben felsorolt - tünet egészíti ki. Súlyosságukat tekintve ezek az epizódok a mérsékelttől az extrémig terjedhetnek, és téveseszmék, vagy hallucinációk formájában pszichotikus tünetek is kísérhetik. A rövidebb, de legalább négy napon át tartó, enyhe tünetekkel jellemzett epizód a hipománia diagnózist kapja.

Az I. típusú bipoláris zavar diagnózisánál a mániás és a major depressziós fázisok váltakozása a döntő, míg a II. típusnál a hipomán és a depressziós állapotok követik egymást. Ez utóbbi besorolást csak azok kapják, akik még nem éltek át teljes mániás epizódot.

Ha a hangulatzavar egy éven belül négy vagy több epizóddal jelentkezik - függetlenül attól, hogy I. vagy II. típusú bipoláris jellegről van szó -, rapid ciklusként jellemzik. Szezonális zavarról beszélünk, ha az epizódok az évszakok változását követik.

 

Kép

 

 

 

 

 

Reflektorfényben a genetika

A genetikai tényezők szerepére az hívta fel a figyelmet, hogy a bipoláris zavarban szenvedő emberek rokonai között 5-25%-ban fordul elő a megbetegedés.

A biológia és a genetikai azonban annál kecsegtetőbb eredményekkel szolgál. Mint azt a major depresszió esetében is leírtuk, a kutatók a szerotoninnak - egy idegrendszeri vegyületnek - a csökkent szintjét találták a depressziós betegeknél. A várakozásokkal ellentétben azonban a mániás fázisban szintén alacsony szerotonin szinteket mértek. Ezek az eredmények látszólag ellentmondásosak, azonban a biokémia atyjainak - úgy tűnik - mégis sikerül megmagyaráznia a szerotonin elméletet: feltételezésük szerint az alacsony szerotonin szint előkészíti a terepet a hangulatzavar számára, és egy másik idegi jelátvivő anyagtól függ, hogy depresszió vagy mánia alakul-e ki.

A kutatók egy másik csoportja a nátriumionokat vette górcső alá: kísérleteik szerint a központi idegrendszerben nem megfelelő az ionáramlás. Az elmélet szerint a nátriumionok áramlásának zavarai okozhatják a szélsőséges hangulati ingadozást: a túl erős "aktivitás" az idegsejtek szintjén mániához vezet, a lusta jelátvezetés pedig a depresszió tüneteit hozza létre.  Kép

A reflektorfény az utóbbi időben egyértelműen a genetikai kutatásokra irányult. A családfakutatások alapján a bipoláris zavarban szenvedő személyek rokonainál sokkal gyakrabban fordul elő a betegség. Míg az átlag népesség 1%-a lesz mániás depressziós, addig annak az esélye, hogy egy beteg egypetéjű ikerpárja is megbetegedjen, 70%. Ha ez az arány 100%-os lenne, akkor egyértelműen genetikai hátteret kellene feltételezni, így azonban bizonyos, hogy a betegség kialakulásában több tényező játszik közre. Az eddigi eredmények szerint feltehetően az X kromoszóma egyik génjének rendellenességéről lehet szó, azonban a genetikusok eddig még nem találták meg a hiba pontos forrását. A kutatók elképzelhetőnek tartják, hogy a betegséget genetikai rendellenességek kombinációi hozzák létre.

A világon mindenhol küzdenek ellene

A bipoláris zavar a lakosság több, mint 1%-át érinti a 18 évnél idősebbek körében, nemcsak az Egyesült Államokban, de Európában is. Ez az arány Magyarországon is hasonló. A betegség általában a késői serdülőkor vagy a fiatal felnőttkor határán jelentkezik, de előfordul, hogy egy-egy tünet már gyermekkorban felismerhető. A depresszióval ellentétben, ahol a nőknél sokkal gyakoribb a betegség előfordulása, a bipoláris zavar mindkét nemet egyformán érinti. Kép

Lévén a bipoláris zavar háttere még nem egyértelmű, nem lehet "megelőzni" a betegség kialakulását. Éppen ezért különösen fontos felismerni a tüneteket, hogy a páciens kezelése a lehető leghamarabb kezdődjön el. Ha a családban van már diagnosztizált bipoláris beteg, akkor a vérszerinti rokonok hangulati ingadozásaira, "raplijaira" jobban oda kell figyelni segítő szándékkal, mert esetükben ez lehet jele egy kialakult, vagy kialakulóban levő bipoláris zavarnak. Ez azért lényeges, mert a mániás depresszió és az öngyilkosság gyakran jár együtt. Egy Egyesült Államok-beli felmérés szerint az öngyilkosságot elkövetett emberek 30-70%-a szenvedett a hangulatzavarok valamely formájától.

 

 

Gyógyulási esélyek

A bipoláris zavarok kezelésénél szinte minden esetben a lítiumra és más alternatív szerekre hagyatkozhatunk, pszichoterápiával kiegészítve, de nem szabad megfeledkezni arról, hogy a hangulatstabilizáló kezelés nem minden esetben bizonyul hatásosnak. Nagyon fontos a család támogató szerepe, és a részletes felvilágosítás, a pszichoedukáció, amely segítségével a beteg már korai fázisban képes felismerni a tüneteket és az epizód teljes kibontakozása előtt fordul orvoshoz.

Érdemes még megemlíteni, hogy a mániás depressziós betegek az átlagnál jobb nyelvérzékkel bírnak, és előfordulása nem ritka a művészek között. Bipoláris zavarban szenvedett például Robert Schumann, Virginia Woolf, Ernest Hemingway vagy Vincent van Gogh. 

Kép

 

 

 

 

Forrás: Tringer László: A pszichiátria tankönyve,     Ronald J. Comer: A lélek betegségei

 

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

800 Marcali

(Lázár Melinda, 2009.09.12 11:05)

Én 3 éve szenvedek ebben a betegségben, 29 éves vagyok és én is megjártam a poklot.Jelenleg is gyógykezelés alatt vagyok.Egy kicsit jobb, de nem sokkal.Férjem nemigazán tudja kezelni ezt a helyzetet.

Re: 800 Marcali

(Gábor, 2020.06.07 22:51)

Ennek is már 14 éve! Vannak furcsa dolgok az életben. Egy film jutott eszembe mikor beszélgettünk (50 első randi) rég volt az is mikor beszéltünk, az is minden előzmény nélkül meg szakadt sajnos.

Re: 800 Marcali

(Gábor, 2020.06.07 22:52)

Ennek is már 14 éve! Vannak furcsa dolgok az életben. Egy film jutott eszembe mikor beszélgettünk (50 első randi) rég volt az is mikor beszéltünk, az is minden előzmény nélkül meg szakadt sajnos.

Localization melaena, intellectual sometimes, out-patient hallucination isolated.

(sijoiqo, 2019.03.31 21:19)

http://theprettyguineapig.com/prednisone-20-mg/ - Buy Prednisone <a href="http://theprettyguineapig.com/prednisone-20-mg/">Buy Prednisone</a> fuq.aaqr.kalvaria.eoldal.hu.yis.om http://theprettyguineapig.com/prednisone-20-mg/

Specific refugee agonists valuing diploma has.

(esabkipoi, 2019.03.31 19:28)

http://theprettyguineapig.com/prednisone-20-mg/ - Prednisone No Prescription <a href="http://theprettyguineapig.com/prednisone-20-mg/">Prednisone</a> sxs.lldt.kalvaria.eoldal.hu.gaf.ws http://theprettyguineapig.com/prednisone-20-mg/

Very depressed planning, chemotherapy; border.

(oroyinili, 2019.03.31 17:16)

http://theprettyguineapig.com/prednisone-20-mg/ - Buy Prednisone Online <a href="http://theprettyguineapig.com/prednisone-20-mg/">Prednisone</a> duj.njqv.kalvaria.eoldal.hu.mjf.at http://theprettyguineapig.com/prednisone-20-mg/

Feed glomerulonephritis discourage lamotrigine, body.

(upumuoquk, 2019.03.31 15:25)

http://theprettyguineapig.com/prednisone-20-mg/ - Prednisone <a href="http://theprettyguineapig.com/prednisone-20-mg/">Prednisone</a> evo.jllt.kalvaria.eoldal.hu.sbr.ah http://theprettyguineapig.com/prednisone-20-mg/

X-linked vote, nucleotide wearing myocardium.

(uxlequxibi, 2019.03.31 15:18)

http://theprettyguineapig.com/prednisone-20-mg/ - Prednisone Without Dr Prescription <a href="http://theprettyguineapig.com/prednisone-20-mg/">Prednisone 20mg</a> zmo.kpwx.kalvaria.eoldal.hu.xdq.jb http://theprettyguineapig.com/prednisone-20-mg/

brontee13@yahoo.de

(Timea, 2015.09.28 14:26)

Most találtam az oldalra
" Önmagát rendszerint túlértékeli, súlyos nagyzásos téveszmék kerítik hatalmába saját képességeit és hatalmát illetően. " ez a leírás a mániás részben van, ezzel együtt járhat az hogy a bipoláris zavarban szenvedő a mániás szakaszba a környezetében addig fontos, szeretett személyben negatív tulajdonságokat feltételez?
Konkrétan szörnyű tulajdonságokat, múltban elkövetett szörnyű tettetek talál ki, amiket az a másik személy szerinte elkövetett...

Re: brontee13@yahoo.de

(Tottó, 2017.05.07 18:42)

Szia,

Igen elképzelhető, vagyis igen, tapasztaltam. Mindenféle negatív vélemény megalázó szavak, gyanúsítások ,ki talált bántások,és egyéb bántó, sértő dolgokat mond,miközben akinek mondja egy normális szeretett személy,szinte az egyetlen aki segít neki.

Budapest

(Kerdezo, 2012.03.31 17:50)

Ujabb kerdes, ki a legjobb, vagy legajanlotabb pszichiater ebben a temaban Budapesten?

Szeged

(Viola, 2009.05.01 11:05)

Én most találtam rá a cikkre!
Szívesen segítenék bárkinek a témában, mert énis ebben a betegségben "szenvedek".
Gyógyíthatatlan úgymond, de lehet vele teljes életet élni, és nagyon boldognak lenni, csak egy ÖNISMERETfejlesztésre szükség van, amiben tudja bárki, aki ebben a betegségben él, hogy kezelje a különböző "nehéz helyzeteket".
Fontos,hogy megismerje a "beteg" Önmagát, elfogadja így!!!
Ha nem tudja mitévő legyen, a lehető legjobb, ha szakemberhez fordul, és gyógyszert is szed- lehet h egész életébe -, de a legfontosabb, hogy odafigyeljen Önmagára, és ne érezze, hogy beteg!!!
De, ha kell, tudja, hogy a szakember fontos segíség számra!!
Ez "tény", ami "van"!!!!
Ha valaki még kérdezne,szívesen írok, én már "átéltem" a "legnehezebb" időszakokat!!!

Re: Szeged

(Lemuriann, 2011.04.20 16:49)

Kedves Viola!
A parom szenved bipolaris betegsegben, es szeretnek Toled kerdezni egy-ket dolgot ezzel kapcsolatban privatban, ha lehetseges. Az e-mail cimem lemuriann@yahoo.com
Koszonom!

Re: Szeged

(Kerdezo, 2012.03.31 17:47)

Ez ugyan nem valasz Violanak, de nem talaltam ki, hogy kell feltenni uzenetet.

Nalam, kb. 10 eve diagnosztizaltak, es ot eve gyogyszer mellett, viszonylag teljes eletet elek, eletszakasz valtozashoz kerultem, kulfoldrol hazakoltozom, hogy jo terapeutat talajak, es szeretnem megtudni, hogy valamelyikotok tud-e egy csoportrol Budapesten ahova gyogyszer es terapia mellett el lehet jarni. (Egymast segito csoportra gondolok). Koszonom

Dunaujváros

(Szivárvány, 2010.10.01 23:04)

Volt férjemnél 32 éves korában kezdődtek a bipoláris zavarok. Tíz év alatt (számomra) az elviselhetetlenségig fokozódott, ekkor váltunk el.
Azóta újabb 10 év telt el, és nincs gyógyulás. Sajnálatos, ráment a családunk... de azt hiszem, neki a legrosszabb.

spirituális krizis

(istván, 2009.07.30 23:32)

Most keveredtem erre az oldalra.,6 éve diagnosztizált bipolaris beteg vagyok,.teljes mértékben egyetértek Violával.Én is magam mögött tudhatom a mennyt és a poklot egyaránt.Keresnék olyan "betegtársakat",akiknek ez a betegség felnyitotta a "szemét" és elinditotta őket egy spirituális úton.Viola veled is szivesen leveleznék.E-mail cimem jodoki@vipmail.hu.,Brigi neked üzenném:sajnos gyógynövényes segitség nem lézezik.Az "alap"gyógyszer a litium.,de most már sokkal modernebb hangulatstabilizáló szerek is rendelkezésre állnak,amivel teljesértékű életet lehet élni,de a játékszabályokat be kell tartani.Nagyon fontos a minimum 8 óra alvás egy bipoláris embernek,az alkohol mellőzése,de talán a legfontosabb annak az elfogadása,hogy "betegségtudata" legyen,ismerje fel a jeleket,hogy a hipomán stádiumból ne boruljon be a mániás periódusba.,érezze,hogy mikor kell orvosi segitséget kérnie.És egyszer csak rájön az ember,hogy ez a "nyavaja" tulajdonképpen egy kiváltság-hiszen egy "normális" ember elméje nem tapasztalja meg az emberi elme azon mélységeit és magasságait,ami egy bipolárisnak megadatik.Gondoljatok bele,hogy Van Gogh milyen képeket festett ,de ha utána jártok még rengeteg "hires embert"találtok a bipolárisok között.Szóval még egyszer nagyon fontos annak a belátása,hogy sajnos nagyon úgy tűnik,hogy egy életen át kell a hangulatstabilizálót szednünk,de ez nekem a reggeli fogmosás mellett már teljesen automatikus,hogy bekapom a 200mgos Lamolepemet.
Mint bipoláris orvos irtam le ezt a pár sort-de nem pszichiáter vagyok!:)

Budapest

(Brigi 44, 2009.05.18 20:28)

Férjemnél több mint egy éve diagnosztizálták a betegséget, de a mai napig nem ismeri el, hogy gondjai vannak. Nem hajlandó gyógyszereket szedni, mindenkit hibáztat.Szerinte Ő nem beteg. Nem lehet előtte említeni a betegséget, mert dühös lesz.Kíváncsi lennék, hogy gyógynövényes segítség létezik-e.

Bipoláris zavar vallással kombinálva

(Laci, 2009.02.23 15:27)

Érdeklődni szeretnék a témában.
A 30 éves barátnőmnek bizonyítottan bipoláris zavara van, kb 10 éve áll fenn ez az állapot, ez idő alatt több fajta gyógyszerees kezelésben részesült. Úgy vettem észre hogy a vallás az a dolog, ami visszarántja őt a betegségbe. Gyógyszeres kezelés után 3 hónapig jól van, aztán újra a bűntudat "Minden ember bűnösnek születik", stb. hülye dogmák, aztán bezárkózik, majd depi. szülei vallásosnak "idomították"-ez a legjobb szó erre- nem akar és nem is tud szabadulni a vallástól. Nála a vallás egy bűntudat-generálóként működik. Emiatt minden borul. Házasság emiatt nem hiszem hogy lesz, de hogyan ébresszem rá a dolgokra???? Segíteni szeretnék neki, anélkül, hogy megbántanám!

taba66@freemail.hu

(Taba Illés Herbert, 2009.02.15 18:33)

T.Címzett!
Leírnák, mit jelent a betegségem?
"bipoláris zavar, personophatia miatt Antietas, hipothymia Affectiv labilitas
Köszönöm szépen
ui: "csak" meglepődtem az írásukon, ill. hogy egyre erőteljesebben érzem kifejlődni rajtam ezt a betegséget:( Nincs ebből kiút? /